Privacybeleid

Privacyverklaring

Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten en/of producten, vragen wij om uw persoonsgegevens. Badkamerdesign van den Wijngaard houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Verantwoordelijken

  • Badkamerdesign van den Wijngaard, statutair gevestigd aan de Antoniusstraat 16, 5408 AN te Volkel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 51023237.
    Te bereiken via 0413-275125 en info@badkamerdesignvolkel.nl.

De functionaris voor gegevensbescherming is Miranda Dapperens, te bereiken via 0413-275125 en info@badkamerdesignvolkel.nl.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens

In het kader van onze dienstverlening of het verkopen van onze producten, leggen wij gegevens vast.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

  • U ons vraagt om een offerte uit te brengen.
  • U bij ons informatie aanvraagt, bijvoorbeeld via onze chatmogelijkheid.
  • U ons vraagt om een service op te lossen waarbij wij de leverancier van het product en/of de dient om hulp vragen.
  • Voor statistische analyses.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten. Het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden word gedaan door derden. Wij verstrekken enkel uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zolang u klant bent bij Badkamerdesign van den Wijngaard. Ook na afloop van onze dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Tevens bewaren wij uw gegevens in een archief om u later van dienst te kunnen zijn in geval van een service.
U heeft altijd het recht om ons te vragen om uw gegevens te verwijderen.

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@badkamerdesignvolkel.nl. Wij beoordelen uw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien er geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan uw verzoek.

Recht op inzage en controle

De Algemene verordening Gegevensbescherming kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht op wissen van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@badkamerdesignvolkel.nl. Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kunt u melden door een e-mail te sturen naar info@badkamerdesignvolkel.nl.

Privacybeleid andere websites

Op www.badkamerdesignvolkel.nl zijn links opgenomen naar ander websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wij maken gebruik van Cookies

Wij maken bij uw bezoek aan onze website gebruik van Cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van Cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan wensen van de bezoekers.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc.. de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@badkamerdesignvolkel.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mail adres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

Auteurs- en databankrechten

Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van Badkamerdesign van den Wijngaard te Volkel.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Datalek

Indien u denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen wij graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen. Bekijk ons protocol datalekken.

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u deze indienen bij ons door een e-mail te sturen naar info@badkamerdesignvolkel.nl met als onderwerp “klacht”. Wij reageren binnen 7 werkdagen op uw verzoek. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.